ທະນາຂອງນໍ! ນອກແວທະນາ,ທາງດ້ານກົດສະບັບພິມ.


ທຸລະກິດເອີຣລົງທະບຽນ-ນອກແວ


ການ øø ລົງທະບຽນສູນກາງແມ່ນລັດຖະບານບໍລິຫານທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຈໍານວນຂອງແຫ່ງຊາດຄຸ້ມຄອງແລະທະບຽນລະບົບສໍາລັບທຸລະກິດແລະອຸດສາຫະກໍາມັນກອບດ້ວຍຈໍານວນຂອງລັດທີ່ແຕກຕ່າງເອເລັກໂຕຣລົງທະບຽນ. ທ່ານຈະຊອກຫາມັນໂດຍຜ່ານ. ທັງຫມ ຂໍ້ມູນຈໍາຫນ່າຍສະຫນອງໂດຍກົງອອນໄລນ໌ການເຂົ້າເຖິງນອກບໍລິສັດຂໍ້ມູນ.